onsdag 6 mars 2013

Superbidraget

 
 
Nytt superbidrag ska rekordöka invandringen

Publicerat den 17 september 2012 kl 15:53
BIDRAGSHÖJNING.Regeringen har beslutat att ta bort den så kallade grundersättningen till kommuner som tar emot nyanlända invandrare. Istället införs ett nytt prestationsbaserat bidrag – där prestationen går ut på att ta emot så många invandrare som möjligt.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att den tidigare grundersättningen ska bytas ut mot ett prestationsbaserat skattefinansierat stöd, som ska utgöra ett incitament för kommunerna att öka sin så kallade mottagningskapacitet, skriver Göteborgs-Posten.
Regeringen föreslår även att kommuner ska kunna få ersättning för hyreskostnader, för att tillgängligheten av bostäder för nyanlända ska öka. Med det nuvarande systemet tar det för lång tid för nyanlända att få en bostad, trots att invandrare redan idag får sina bostäder ”anvisade” och därmed går före i alla bostadsköer.
Invandringen 2013 väntas bli den överlägset största i Sveriges historia. Bedömare räknar med att antalet beviljade uppehållstillstånd kommer att fördubblas jämfört med förra året.
Illegala ökar mest
Idag släpps en gemensam rapport från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och länsstyrelserna. Enligt rapporten väntas de mest problematiska invandrar­grupperna – illegala invandrare och anhöriga till illegala invandrare – bli de som ökar mest.
Illegala invandrare i underkategorierna asylsökare och så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” väntas öka kraftigt, samtidigt som anhöriginvandringen också ökar. För 2013 beräknas dessa två invandrargrupper öka till ca 40 900 personer jämfört med 19 700 för 2012, enligt rapporten från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, SKL och länsstyrelserna.
Totalt kan över 180 000 personer komma att beviljas uppehållstillstånd under 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar